diagnoza

…podstawowy i niezbędny element mojej pracy, niezależnie nad czym mielibyśmy pracować.

Stąd pierwsze spotkanie ze mną, to zawsze spotkanie diagnostyczne (konsultacja), podczas którego wspólnie postaramy się określić temat, wyzwanie, trudność, problem…, w którego rozwiązaniu mogę udzielić pomocy. Jest to też czas na rozwianie wszelkich wątpliwości i zweryfikowanie oczekiwań. W razie potrzeby, dysponuję specjalistycznymi narzędziami do diagnozy psychologicznej. Dzięki konsultacji powinieneś odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Na czym polega mój problem? Czy jest to problem psychologiczny, czy może innej natury? Jakie są sposoby rozwiązania problemu? Czy to jest osoba, której mogę zaufać i chciałbym z nią współpracować dalej?

Fotografie wykorzystane na stronie pobrano z www.freepik.com (autorzy: @pvproductions, @mindandi i @freepik). Designed by Freepik.